CZ-NACE - Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

[74] Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Tento oddíl zahrnuje poskytování externích vědeckých a technických služeb (kromě právního a daňového poradenství; činností architektů a inženýrů; technických zkoušek a analýz; činností podnikového poradenství; výzkumu a vývoje a reklamních činností).