CZ-NACE - Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace

[7021] Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace

Tato třída zahrnuje poradenství, poučení a praktickou podporu podnikům a jiným organizacím (vč. lobbyingu) v oblasti styku s veřejností a komunikace.

Nezahrnuje:
- činnosti reklamních agentur stejně jako mediální prezentace, tj. umístění reklamy v médiích v zastoupení (73.1)
- průzkum trhu a výzkum veřejného mínění (73.20)