CZ-NACE - Činnosti reklamních agentur

[7311] Činnosti reklamních agentur

Tato třída zahrnuje poskytování celé škály reklamních služeb (buď pomocí vlastní kapacity podniku nebo prostřednictvím subdodavatele), vč. poradenství, kreativních služeb, výroby propagačního materiálu a nákupu.

Zahrnuje:
- vytváření a realizaci propagačních/reklamních kampaní:
- vytváření a umístění reklam v časopisech, novinách, rozhlasu, televizi, na internetu nebo v jiných médiích
- vytváření a umístění venkovních reklam: billboardy, panely, vývěsky a nástěnky, plakáty, ve výkladních skříních, ve výstavních prostorách, na dopravních prostředcích atd.
- reklama ve vzduchu
- distribuce a dodávání reklamního materiálu nebo vzorků
- vytváření stojanů a jiných zobrazovacích struktur a jejich umístění
- provádění marketingových kampaní a jiných reklamních služeb s cílem získat a udržet si zákazníka:
- propagace výrobků
- podpora odbytu v maloobchodních prodejnách
- přímá reklama poštou
- marketingové poradenství

Nezahrnuje:
- publikování propagačních materiálů (58.19)
- výrobu reklamních vysílání pro televizi a film (59.11)
- výrobu reklamních vysílání pro rozhlas (59.20)
- průzkum trhu (73.20)
- reklamní fotografie (74.20)
- pořádání veletrhů, výstav a kongresů (82.30)
- zásilkové činnosti (82.19)