CZ-NACE - Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

[7312] Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

Zahrnuje:
- mediální prezentace, tj. prodej nebo další prodej vysílacího času nebo prostoru v různých médiích pro reklamní účely, v zastoupení

Nezahrnuje:
- prodej reklamního času nebo prostoru přímo od vlastníků médií (vydavatelů atd.) (viz odpovídající třída činnosti vlastníka médií)
- činnosti v oblasti styku s veřejností (70.21)