CZ-NACE - Průzkum trhu a veřejného mínění

[7320] Průzkum trhu a veřejného mínění

Zahrnuje:
- šetření tržního potenciálu, informovanosti, akceptace a znalosti výrobků a služeb a spotřebitelských zvyklostí za účelem propagace prodeje a vývoje nových výrobků a služeb, vč. statistických analýz a výsledků
- průzkum veřejného mínění k politickým, hospodářským a sociálním tématům a s ním spojené statistické analýzy