CZ-NACE - Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu

[7820] Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu

Tato třída zahrnuje dodávání pracovníků klientským firmám na časově omezené období za účelem přechodného nahrazení nebo posílení stavu zaměstnanců klienta, přičemž poskytovaní jednotlivci jsou zaměstnanci dočasné pomocné jednotky. Jednotky klasifikované v této třídě nevykonávají přímý dohled nad pracovníky na pracovištích klienta.