CZ-NACE - Všeobecné činnosti veřejné správy

[8411] Všeobecné činnosti veřejné správy

Zahrnuje:
- správní činnosti výkonných a legislativních ústředních, regionálních a místních orgánů
- správu a dohled nad finančními záležitostmi:
- realizace daňových programů
- vybírání daní a celních poplatků, prošetřování daňových prohřešků
- celní správu
- sestavování rozpočtu a správu veřejných prostředků a státního dluhu:
- shánění a získávání peněžních prostředků a kontrola nad jejich vydáváním
- řízení celkové (státní) výzkumné a vývojové politiky a s tím souvisejících prostředků
- řízení a provádění celkového hospodářského a sociálního plánování a statistických služeb na různých úrovních

Nezahrnuje:
- provoz budov vlastněných státem nebo využívaných státními institucemi (68.2 a 68.3)
- řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení osobní a fyzické pohody občanů a s tím spojených prostředků (84.12)
- řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti (84.13)
- řízení výzkumných a vývojových opatření důležitých pro obranu a s tím spojených prostředků (84.22)
- provoz státních archivů (91.01)