CZ-NACE - Regulace a podpora podnikatelského prostředí

[8413] Regulace a podpora podnikatelského prostředí

Zahrnuje:
- veřejnou správu a regulaci, vč. dotací do různých hospodářských oblastí:
- zemědělství
- územní využití
- energie a zdroje nerostných surovin
- infrastruktura
- doprava
- komunikace
- hotelnictví a cestovní ruch
- velkoobchod a maloobchod
- řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti a s tím souvisejících prostředků
- řízení obecných záležitostí týkajících se pracovních sil
- realizaci opatření týkajícího se regionálního rozvoje, např. na snížení nezaměstnanosti

Nezahrnuje:
- činnosti v oblasti výzkumu a experimentálního vývoje (oddíl 72)