CZ-NACE - Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

[8423] Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

Zahrnuje:
- řízení a provoz správních, občanských, trestních a vojenských soudů a soudního systému, vč. právního zastupování a poradenství jménem státu nebo jsou-li poskytovány státem, hrazené v hotovosti nebo ve službách
- vynášení rozsudků a výklad zákonů
- urovnávání občanských sporů
- řízení věznic a poskytování nápravných služeb, vč. rehabilitačních, bez ohledu na to, zda jsou tyto spravovány a poskytovány státem nebo soukromými subjekty na základě smlouvy nebo dohody

Nezahrnuje:
- poradenství a zastupování v občanských, trestních a jiných záležitostech (69.10)
- činnosti vězeňských škol (oddíl 85)
- činnosti vězeňských nemocnic (86.10)