CZ-NACE - Činnosti v oblasti protipožární ochrany

[8425] Činnosti v oblasti protipožární ochrany

Zahrnuje:
- hašení požárů a protipožární ochranu:
- řízení a zásahy profesionálních a dobrovolných hasičů při hašení požárů, protipožární ochraně, záchraně osob a zvířat, pomoc při místních katastrofách, záplavách, dopravních nehodách atd.

Nezahrnuje:
- protipožární ochranu lesa a hašení lesních požárů (02.40)
- hašení požárů na ropných a plynových polích (09.10)
- hašení požárů a protipožární ochranu na letištích nespecializovanými jednotkami (52.23)