CZ-NACE - Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

[8430] Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

Zahrnuje:
- financování a správu státních programů sociálního zabezpečení:
- nemocenské, úrazové pojištění a pojištění nezaměstnanosti
- starobní důchody
- programy na vyrovnání finančních ztrát v důsledku mateřství, dočasné pracovní neschopnosti, ovdovění atd.

Nezahrnuje:
- sociální zabezpečení jiné než povinné (65.30)
- poskytování sociálních služeb a sociální péče (bez poskytování přístřeší) (88.10 a 88.99)