CZ-NACE - Primární vzdělávání

[8520] Primární vzdělávání

Primární vzdělávání je zpravidla poskytováno dětem, nicméně tato třída zahrnuje také alfabetizační programy pro dospělé.

Zahrnuje:
- provádění všeobecně vzdělávací výuky a s tím související celoroční výuková práce s cílem poskytnout žákům základní znalosti čtení, psaní a matematiky a elementární porozumění v předmětech či oblastech jako je dějepis, zeměpis, přírodní vědy, společenské vědy, umění a hudba

Zahrnuje také:
- alfabetizační programy v rámci nebo mimo rámec školského systému, které se svým obsahem podobají programům primárního vzdělávání, avšak jsou určeny lidem, kteří jsou svým věkem považováni za příliš staré pro navštěvování základních/obecných škol (tj. alfabetizační programy pro dospělé)

Nezahrnuje:
- vzdělávání dospělých, jak je definováno ve skupině 85.5
- denní péči o děti, vč. denní péče o děti v jeslích (88.91)