CZ-NACE - Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

[8810] Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Zahrnuje:
- sociální, poradenské, pečovatelské, zprostředkovatelské a podobné služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich bytě nebo jinde, které poskytují odborní poradci, státní nebo soukromá zařízení, svépomocné organizace s celostátní nebo lokální působností:
- návštěvní služby pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením
- denní péči pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením
- profesní rehabilitace a kvalifikační opatření (příprava na zaměstnání) pro osoby se zdravotním postižením, pokud vzdělávací aspekt není v popředí zájmu

Nezahrnuje:
- financování a správu programů povinného sociálního zabezpečení (84.30)
- činnosti podobné činnostem uvedeným v této třídě, ale s ubytováním (87.30)
- denní péči o děti se zdravotním postižením (88.91)