CZ-NACE - Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

[64] Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

Tento oddíl zahrnuje přijímání a rozdělování finančních prostředků fondů (s výjimkou pojišťovnictví, penzijních fondů a povinného sociálního pojištění).

Poznámka: Při klasifikaci v tomto oddílu mohou hrát důležitou roli národní institucionální úpravy.