CZ-NACE - Ostatní finanční zprostředkování

[649] Ostatní finanční zprostředkování

Tato skupina obsahuje finanční služby jiné než ty, které poskytují finanční instituce.

Tato skupina neobsahuje:
- pojištění a penzijní financování (oddíl 65)