CZ-NACE - Sociální služby poskytované dětem

[8891] Sociální služby poskytované dětem

Zahrnuje také:
- denní péči o školní děti, vč. denní péče o děti se zdravotním postižením