CZ-NACE - Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.

[8899] Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.

Zahrnuje:
- sociální, poradenské, pečovatelské, zprostředkovatelské a podobné služby a služby péče o uprchlíky pro jednotlivé osoby i rodiny v jejich bytě nebo jinde, které poskytují odborní poradci, státní nebo soukromá zařízení, organizace pomoci v případě katastrof, svépomocné organizace s celostátní nebo lokální působností:
- péči a poradenství pro děti a mládež
- činnosti spojené s adopcí, prevencí týrání dětí atd.
- poradenství pro domácnosti a dlužníky, činnosti manželských a rodinných poradců
- komunitní a sousedskou pomoc
- pomoc obětem katastrof, uprchlíkům, přistěhovalcům atd., vč. přechodného (popř. prodlouženého) ubytování
- profesní rehabilitace a kvalifikační opatření (příprava na zaměstnání) pro nezaměstnané, pokud vzdělávací aspekt není v popředí zájmu
- stanovení oprávněnosti nároků v souvislosti se sociální pomocí, příspěvkem na nájemné nebo stravenkami
- denní útulky pro bezdomovce a jiné sociálně slabé skupiny
- charitativní opatření a sbírání darů nebo jiné pomocné činnosti v sociální oblasti

Nezahrnuje:
- financování a správu programů povinného sociálního zabezpečení (84.30)
- činnosti podobné činnostem uvedeným v této třídě, ale s ubytováním (87.90)