CZ-NACE - Činnosti knihoven a archivů

[9101] Činnosti knihoven a archivů

Zahrnuje:
- dokumentační a informační činnosti knihoven všech druhů, čítáren, poslucháren, předváděcích sálů a veřejných archivů, které poskytují služby veřejnosti nebo zvláštnímu okruhu uživatelů, jako jsou např. studenti, vědci, a také provoz státních archivů:
- organizování sbírek, vč. specializovaných
- katalogizace sbírek
- půjčování a uskladnění knih, map, časopisů, filmů, gramofonových desek, pásek, uměleckých děl atd.
- poskytování informací v souvislosti s vyhledáváním určitých děl atd.
- činnosti archivů fotografií a filmových děl