CZ-NACE - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

[R] Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

Tato sekce zahrnuje celou řadu činností, které pokrývají nejrůznější zájmy široké veřejnosti a týkají se kultury, zábavy a volného času; jsou v ní zahrnuta živá vystoupení, provoz muzeí, činnosti heren, sportovní a rekreační činnosti.