CZ-NACE - Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

[90] Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Tento oddíl zahrnuje provozování zařízení a provádění činností za účelem uspokojování kulturních a zábavních potřeb zákazníků. Patří sem produkce, propagace a podílení se na živých vystoupeních, akcích nebo výstavách, poskytování uměleckých, tvůrčích nebo odborných dovedností pro vytváření uměleckých děl a provádění živých vystoupení.

Tento oddíl nezahrnuje:
- provoz muzeí, botanických a zoologických zahrad, ochranu kulturních památek a historických staveb, činnosti přírodních rezervací a národních parků (oddíl 91)
- činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (oddíl 92)
- sportovní, zábavní a rekreační činnosti (oddíl 93)

Některé jednotky, které poskytují kulturní, zábavní a rekreační zařízení a služby, jsou klasifikovány v jiných oddílech; jedná se např. o činnosti:
- výroba a distribuce filmů a videofilmů (59.11 až 59.13)
- promítání filmů (59.14)
- rozhlasové a televizní vysílání (60.1 a 60.2)