CZ-NACE - Činnosti muzeí

[9102] Činnosti muzeí

Zahrnuje:
- provoz muzeí všech druhů:
- umělecké galerie, muzea šperků, nábytku, kostýmů, keramiky, stříbrného jídelního náčiní
- přírodopisná, vědecká a technická muzea, historická muzea, vč. vojenských muzeí
- ostatní specializovaná muzea
- skanzeny

Nezahrnuje:
- činnosti prodejních uměleckých galerií (47.78)
- restaurování uměleckých děl a muzejních exponátů (90.03)
- činnosti knihoven a archivů (91.01)