CZ-NACE - Ostatní sportovní činnosti

[9319] Ostatní sportovní činnosti

Zahrnuje:
- činnosti producentů nebo pořadatelů sportovních akcí, s poskytnutím nebo bez poskytnutí sportovních zařízení
- činnosti samostatných (nezávislých) sportovců, rozhodčích, časoměřičů, znalců atd.
- činnosti sportovních lig a regulačních orgánů
- činnosti spojené s propagací sportovních akcí
- provoz závodních stájí
- provoz honebních a rybářských revírů pro sportovní lov a rybolov
- činnosti horských vůdců a průvodců
- poskytování podpůrných služeb pro sportovní a rekreační lov a rybolov

Nezahrnuje:
- pronájem sportovních potřeb (77.21)
- činnosti sportovních škol a výuka her (85.51)
- činnosti sportovních instruktorů, učitelů a trenérů (85.51)
- pořádání halových sportovních akcí nebo sportovních akcí pod širým nebem v rámci profesionálního nebo amatérského sportu ve vlastních nebo jiných sportovních zařízeních (93.11, 93.12)
- činnosti související se sportem, rekreací a volným časem, provozované v rekreačních parcích a na plážích (93.29)