CZ-NACE - Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

[9411] Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

Zahrnuje:
- činnosti organizací, které se soustřeďují na rozvoj a prosperitu podnikání, vč. zemědělského hospodaření, nebo na hospodářský růst a situaci v určité zeměpisné oblasti nebo v určitém územním správním celku bez ohledu na směr podnikání
- činnosti federací takových seskupení
- činnosti obchodních komor, cechů a podobných organizací
- šíření informací, zastupování před státními orgány, práce s veřejností a vyjednávání svazů podnikatelů a zaměstnavatelů v oblasti pracovních vztahů

Nezahrnuje:
- činnosti odborových svazů (94.20)