CZ-NACE - Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací

[941] Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací

Tato skupina zahrnuje činnosti jednotek, které propagují zájmy členů podnikatelských a zaměstnavatelských organizací. V případě profesních organizací sem patří rovněž prosazování profesních zájmů.