CZ-NACE - Činnosti náboženských organizací

[9491] Činnosti náboženských organizací

Zahrnuje:
- činnosti církevních sdružení nebo jednotlivých osob, které poskytují služby pro věřící přímo v kostelech, mešitách, chrámech, synagogách nebo na jiných místech
- činnosti klášterů
- činnosti v souvislosti s ústupem náboženství

Zahrnuje také:
- smuteční bohoslužby

Nezahrnuje:
- vzdělávání, prováděné těmito organizacemi (oddíl 85)
- zdravotní péči, poskytovanou těmito organizacemi (oddíl 86)
- sociální péči, poskytovanou těmito organizacemi (oddíly 87 a 88)