CZ-NACE - Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

[949] Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

Tato skupina zahrnuje činnosti jednotek (kromě podnikatelských a zaměstnavatelských organizací, profesních organizací, odborových svazů), které zastupují zájmy svých členů.