CZ-NACE - Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

[9499] Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Zahrnuje:
- činnosti organizací, které nejsou přímo napojeny na určitou politickou stranu, avšak např. vzděláváním, politickým působením nebo získáváním finančních prostředků podporují veřejné zájmy:
- občanské iniciativy a protestní hnutí
- hnutí ochránců životního prostředí a ekologie
- organizace na podporu veřejných a vzdělávacích zařízení j. n.
- organizace na ochranu a zlepšení postavení speciálních skupin, např. etnických a menšinových
- vlastenecká sdružení, vč. sdružení válečných veteránů
- činnosti spotřebitelských organizací
- činnosti automobilových klubů a asociací
- činnosti sdružení, jejichž cílem je společenské sdružování a udržování sociálních kontaktů, jako Rotary kluby, zednářské lóže atd.
- činnosti sdružení mládeže, mládežnických organizací, studentských asociací, klubů, spolků atd.
- činnosti spolků a sdružení na podporu kulturních, rekreačních a zájmových činností (kromě sportovních činností a her), jako jsou básnické, literární a knižní kluby, historické kluby, spolky zahrádkářů, filmové a fotografické kluby, hudební a umělecká sdružení a spolky, sdružení řemeslníků, spolky a kluby sběratelů, společenské a zábavní spolky atd.

Zahrnuje také:
- poskytování darů a příspěvků těmito nebo jinými organizacemi

Nezahrnuje:
- charitativní činnosti, jako např. získávání finančních prostředků na sociální péči (88.99)
- činnosti profesionálních uměleckých souborů nebo skupin (90.0)
- činnosti sportovních klubů (93.12)
- činnosti profesních organizací (94.12)