CZ-NACE - Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

[9810] Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

Tato třída zahrnuje produkci blíže neurčených výrobků pro vlastní potřebu domácnostmi, tedy činnosti domácností, které produkují pro vlastní potřebu blíže neurčené výrobky. K těmto činnostem patří lov a sběr, zemědělské hospodaření, stavba přístřeší a produkce oděvů a jiných výrobků pro vlastní potřebu.

Jestliže se domácnosti zaměřují na produkci zboží pro trh nebo vyrábějí-li z největší části konkrétní druh výrobků pro vlastní potřebu, jsou klasifikovány ve výrobě (podle druhu výrobků).