CZ-NACE - Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

[9820] Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

Tato třída zahrnuje činnosti domácností, které poskytují pro vlastní potřebu blíže neurčené služby. K těmto činnostem patří vaření, vyučování, ošetřování členů domácnosti a jiné služby poskytované domácnostmi pro vlastní potřebu.

Jestliže se domácnosti zaměřují na produkci mnoha výrobků pro vlastní účely, jsou klasifikovány v činnostech domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu (98.10).