CZ-NACE - Námořní a pobřežní osobní doprava

[501] Námořní a pobřežní osobní doprava

Tato skupina zahrnuje dopravu cestujících plavidly, která byla konstruována pro plavbu na moři nebo v pobřežních vodách. Zahrnuje také osobní dopravu na velkých jezerech atd., pokud se používají podobná plavidla.