CZ-NACE - Vodní doprava

[50] Vodní doprava

Tento oddíl zahrnuje dopravu osob i nákladů po vodě, pravidelnou i nepravidelnou dopravu. Zahrnuje také vlečení a tlačení lodí, plavbu lodí pro potřeby exkurzí, pro zábavu a poznávání, dopravu trajekty a vodními taxi atd. Ačkoli poloha je určitým kriteriem pro zařazení do námořní nebo vnitrozemské vodní dopravy, tím rozhodujícím faktorem je druh použitého plavidla. Doprava námořními plavidly je začleněna do skupin 50.1 a 50.2, doprava jinými plavidly je klasifikována ve skupinách 50.3 a 50.4.

Tento oddíl nezahrnuje provoz restaurací a barů na palubě lodí, pokud jsou provozovány samostatnými firmami (56.10 a 56.30).