CZ-NACE - Vnitrozemská vodní nákladní doprava

[504] Vnitrozemská vodní nákladní doprava

Tato skupina zahrnuje dopravu nákladu ve vnitrozemských vodách plavidly, která nejsou vhodná pro námořní dopravu.