CZ-NACE - Námořní a pobřežní nákladní doprava

[502] Námořní a pobřežní nákladní doprava

Tato skupina zahrnuje dopravu nákladů plavidly, která byla konstruována pro plavbu na moři nebo v pobřežních vodách. Zahrnuje rovněž nákladní dopravu na velkých jezerech atd., pokud se používají podobná plavidla.