CZ-NACE - Vnitrozemská vodní osobní doprava

[503] Vnitrozemská vodní osobní doprava

Tato skupina zahrnuje dopravu cestujících ve vnitrozemských vodách plavidly, která nejsou určena pro plavbu na moři.