CZ-NACE - Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

[772] Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Tato skupina zahrnuje kromě pronájmu výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost také pronájem rekreačních a sportovních potřeb a videokazet. Obecně se jedná o krátkodobý pronájem těchto výrobků, i když v některých případech můžou být výrobky zapůjčeny na delší časové období.