CZ-NACE - Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

[77] Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

Tento oddíl zahrnuje pronájem a leasing hmotného (např. automobilů, počítačů, spotřebních výrobků, strojů a zařízení) a nefinančního nehmotného investičního majetku zákazníkům za nájemní poplatek nebo leasingovou platbu, které je nutno periodicky hradit.

Tento oddíl se člení na:
- pronájem motorových vozidel
- pronájem rekreačních a sportovních potřeb a jiných spotřebních výrobků
- pronájem strojů a zařízení, které se často používají při vykonávání obchodní činnosti, vč. dopravních prostředků
- leasing produktů chráněných jako duševní vlastnictví a jim podobných.

Tento oddíl zahrnuje pouze operativní leasing.

Tento oddíl nezahrnuje:
- finanční leasing (64.91)
- pronájem pozemků, budov a bytů (sekce L)
- pronájem zařízení s obslužným personálem (odpovídající třídy podle činností vykonávaných těmito zařízeními, např. stavebnictví (sekce F) a doprava (sekce H)