CZ-NACE - Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem