MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. a MS2014+

CLLD: CLLD_15_01_144

Stav čerpání MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. (CLLD_15_01_144) v MS2014+

Operační PogramCelkem CZV vyhlášenoProjektůPodáno CZVSchváleno CZVSchváleno projektůK financování CZVUkončenoNeadministrovánoPozastaveno
OP 002592983724924733437364
OPZ13231807918586328402915086361285921050
OPZP13000000333206713320671
IROP7073598935864914784916740337324075
celkem9696779649 projektů

Programové rámce a opatření

Zobrazení: Finanční data | S datumy
Název výzvyReg. číslo výzvyVýzva ŘOAlokacePoč. žádostíPodané CZV% z alokaceSplnilo FNaPSplnilo VHZazávazkované CZVVyúčtované CZVCZV u žadateleCZV v negativních stavech

Seznam výzev MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. (CLLD_15_01_144) v MS2014+

Název výzvyReg. číslo výzvyvyhlašenaUkončenaVýzva ŘOAlokacePoč. žádostíPodané CZV% z alokaceFNaPVHZazávazkované CZVVyúčtované CZVU žadateleNegativní
636/06_16_038/CLLD_15_01_144636/06_16_038/CLLD_15_01_1440000-00-000000-00-0006_16_0380134373600343736434373640000
637/06_16_038/CLLD_15_01_144637/06_16_038/CLLD_15_01_1440000-00-000000-00-0006_16_0380124924700249247324924730000
5.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování-II.A81/03_16_047/CLLD_15_01_1442019-09-242019-10-3103_16_047192050011916440100191644319164431916440000
4.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků-I.331/03_16_047/CLLD_15_01_1442018-02-122018-04-3003_16_0472000000000000000
3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování-I.330/03_16_047/CLLD_15_01_1442018-02-122018-05-3103_16_047196500011961760100196175519617551961760196176000
2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora zaměstnanosti-I.073/03_16_047/CLLD_15_01_1442017-04-032017-05-3003_16_0475928000211466800193554575055457505545750554575059210505921050
1.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora udržitelné a bezpečné dopravy068/03_16_047/CLLD_15_01_1442017-04-032021-12-3103_16_047031922740019227431922743144787047487300
6.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora prorodinných opatření-II.A82/03_16_047/CLLD_15_01_1442019-09-242019-10-3103_16_04714183102131859093131858713185871318590000
Výzva MAS - Partnerství Moštěnka - OPŽP - Realizace sídelní zeleně035/05_18_128/CLLD_15_01_1442019-02-152019-11-2805_18_12860000001108154018108154310815431081540000
Výzva MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření023/05_18_127/CLLD_15_01_1442019-02-152019-11-2805_18_12770000002223913032223912822391282239130000
Výzva MAS Partnerství Moštěnka - OPŽP - Realizace ÚSES022/05_18_127/CLLD_15_01_1442019-02-152020-01-0605_18_1270000000000
7.Výzva MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-OBNOVA PAMÁTEK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ II046/06_16_073/CLLD_15_01_1442018-12-102019-02-0406_16_07334736801238767069238766923876692387670238767000
2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení018/06_16_075/CLLD_15_01_1442017-04-182017-06-0806_16_075987810059876900100987689898768983499300987690000
10.VÝZVA MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY II353/06_16_072/CLLD_15_01_1442021-01-132021-02-1206_16_0726344470160900010609000609000609000000
11.Výzva MAS-PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY III544/06_16_038/CLLD_15_01_1442020-11-092020-12-1006_16_0384223970612506500296422397442239740021119878282520
9.Výzva MAS-PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY II427/06_16_038/CLLD_15_01_1442020-02-052020-03-1806_16_038224593001341509400185159415131594151393666806574840777517225567871
8.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Infrastruktura základních škol381/06_16_075/CLLD_15_01_1442019-09-022019-10-1806_16_07561046404587656096587655658765564484350587656012199040
1.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora udržitelné a bezpečné dopravy021/06_16_038/CLLD_15_01_1442017-04-182017-06-0806_16_03810251800410251800100102517931025179329109201025180000
4.Výzva MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP- SOCIÁLNÍ SLUŽBY145/06_16_072/CLLD_15_01_1442018-10-012018-12-1206_16_0721736840000000000
5.Výzva MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP- SOCIÁLNÍ BYDLENÍ012/06_18_107/CLLD_15_01_1442018-10-012018-11-1606_18_1071052630000000000
6.Výzva MAS-PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ082/06_16_074/CLLD_15_01_1442018-12-102019-02-0406_16_0741736840000000000
3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Obnova památek kulturního dědictví008/06_16_073/CLLD_15_01_1442017-04-182017-06-0806_16_073347368013473680100000003473684

Seznam podaných projektů MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. (CLLD_15_01_144) v MS2014+

Reg. č.Název projektuČíslo výzvyŽadatelCZVStavDatum podáníObec
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005248Rekonstrukce jazykových učeben 1. a 2. stupně018/06_16_075/CLLD_15_01_1443. Základní škola Holešov1498913PP422017-05-190
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007297Cesta k zaměstnání073/03_16_047/CLLD_15_01_144Okresní hospodářská komora Přerov5545750PP432017-05-290
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007300Podpora zaměstnanosti na území MAS - Partnerství Moštěnka073/03_16_047/CLLD_15_01_144M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školicí středisko, z.s.5921050PN282017-05-290
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005324Prusinovice - komunikace pro pěší v ulici Pacetlucká a Přerovská021/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Prusinovice2910924PP422017-05-294047
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007308Prorodinná opatření na ZŠ v Dřevohosticích068/03_16_047/CLLD_15_01_144Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace653750PP412017-05-300
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007309Příměstské tábory pro děti v Domě Ignáce Stuchlého (DIS), Fryšták068/03_16_047/CLLD_15_01_144Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého474873PP432017-05-300
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007310Služby péče o děti v Holešově - příměstské tábory v TYMY068/03_16_047/CLLD_15_01_144Středisko volného času, příspěvková organizace794120PP372017-05-300
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005403Pravčice-chodník pro pěší021/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Pravčice1999089PP422017-06-014010
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005408Inovace do školy, plníme si úkoly018/06_16_075/CLLD_15_01_1442. Základní škola Holešov1499655PP422017-06-011270
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005414SVČ Holešov - brána dalšího vzdělávání018/06_16_075/CLLD_15_01_144Středisko volného času, příspěvková organizace1331030PP422017-06-021270
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0005431Oprava synagogy a židovského hřbitova v Holešově008/06_16_073/CLLD_15_01_144Židovská obec Brno3473684PN252017-06-051270
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005453REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A BEZBARIÉROVÝCH KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ V OBCI NĚMČICE021/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Němčice3495274PP422017-06-073294
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005463Výstavba chodníků na ul. Bochořská, Náves a 9. května v obci Vlkoš, 1. etapa021/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Vlkoš1846506PP422017-06-085754
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005461MŠ Prusinovice - stavební úpravy a nástavba018/06_16_075/CLLD_15_01_144Obec Prusinovice3499300PP422017-06-084047
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005462Zlepšení podmínek pro polytechnickou výchovu018/06_16_075/CLLD_15_01_144Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž2048000PP422017-06-082198
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009892Komunitní sociální práce pro Moštěnku330/03_16_047/CLLD_15_01_144Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka1961755PP432018-05-310
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011055Oprava židovského hřbitova v Holešově046/06_16_073/CLLD_15_01_144Židovská obec Brno2387669PP422019-02-010
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012568VYBUDOVÁNÍ UČEBNY PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ381/06_16_075/CLLD_15_01_144Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace1264442PP422019-10-151348
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012583Vybudování bezbariérové multimediální učebny ZŠ Bochoř381/06_16_075/CLLD_15_01_144Obec Bochoř1219904PP422019-10-17244
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012585Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Mysločovice381/06_16_075/CLLD_15_01_144Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace2000000PP422019-10-173221
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012587Učebny dílen a kuchyně ZŠ Domaželice381/06_16_075/CLLD_15_01_144Základní škola a mateřská škola Domaželice, okres Přerov, příspěvková organizace1392210PP422019-10-18970
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015736Příměstské tábory pro děti v Domě Ignáce Stuchlého II.A82/03_16_047/CLLD_15_01_144Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého402712PP372019-10-300
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015774Komunitní sociální práce pro Moštěnku II.A81/03_16_047/CLLD_15_01_144Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka1916443PP372019-10-310
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015768Příměstské tábory v mikroregionu MoštěnkaA82/03_16_047/CLLD_15_01_144Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka915875PP372019-10-310
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011013REALIZAČNÍ PROJEKT INTERAKČNÍHO PRVKU, K. Ú. ŘÍKOVICE U PŘEROVA023/05_18_127/CLLD_15_01_144Obec Říkovice1063475PP372019-11-270
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011018Rozšíření LBC louky za hrází023/05_18_127/CLLD_15_01_144Obec Rymice1175653PP372019-11-280
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011019Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova035/05_18_128/CLLD_15_01_144Obec Kostelec u Holešova1081543PP372019-11-280
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013481Cyklostezka Křtomil a lávka přes Bystřičku427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Křtomil7775172PP422020-02-112416
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013510Chodník ke hřbitovu Říkovice427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Říkovice1558476PN252020-02-174449
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013506Úprava místní komunikace a chodníku v ulici Havlíčková, Horní Moštěnice427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Horní Moštěnice4784707PP422020-02-171348
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013518OBEC ŽELATOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Želatovice2492473PN252020-02-196182
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013577Přílepy - stezka se sdruženým provozem cyklistů a chodců427/06_16_038/CLLD_15_01_144OBEC PŘÍLEPY3437364PN23b2020-02-284114
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013652Zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci III/43829 - Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 - č.p. 27427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Mysločovice1591503PP422020-03-123221
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013651Ludslavice - stavební úpravy stávajících chodníků427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Ludslavice1790131PP422020-03-122830
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013653Výstavba chodníků na ul. Náves a 9. května v obci Vlkoš427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Vlkoš5113136PN23b2020-03-125754
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013661Chodník podél PK III/43826 v obci Kurovice427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Kurovice2204930PN23b2020-03-132459
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013675Rekonstrukce chodníků v obci Němčice427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Němčice2399267PN23b2020-03-173294
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013679Novostavba chodníků v obci Pacetluky427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Pacetluky2665625PN23b2020-03-183707
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013680Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Kostelec u Holešova4186600PN23b2020-03-182198
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013681Chodník pro pěší u silnice III/49016, Žeranovice427/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Žeranovice1510000PN23b2020-03-186204
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015469Novostavba chodníků v obci Pacetluky544/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Pacetluky2111987PP422020-11-090
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015468Rekonstrukce chodníků v obci Němčice544/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Němčice2111987PP422020-11-090
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015472Chodník ke hřbitovu Říkovice II544/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Říkovice1566075PN23b2020-11-090
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015473OBEC ŽELATOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ V OBCI ŽELATOVICE II544/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Želatovice2492473PN23b2020-11-090
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015471Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova544/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Kostelec u Holešova2445624PN23b2020-11-090
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015470Zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci III/43829 - Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 - č.p. 27544/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Mysločovice1778348PN23b2020-11-090
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016057Obec Čechy - Nákup vozidla pro sociální služby353/06_16_072/CLLD_15_01_144Obec Čechy609000PP422021-01-130
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016791OBEC ŽELATOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ637/06_16_038/CLLD_15_01_144Obec Želatovice2492473PP302021-09-020
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016835Přílepy - stezka se sdruženým provozem cyklistů a chodců636/06_16_038/CLLD_15_01_144OBEC PŘÍLEPY3437364PN40b2021-09-230
celkem49 projektů114328314

Seznam založených, nepodaných projektů MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. (CLLD_15_01_144) v MS2014+

Data dostupná jen pro přihlášené

Mapa podaných projektů MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. (CLLD_15_01_144) v MS2014+

ObecPočet projektůCZV
02344838912
404726410224
401011999089
127036304369
329425894541
575426959642
219826234600
134826049149
24411219904
322123591503
97011392210
241617775172
444911558476
618212492473
411413437364
283011790131
245912204930
370712665625
620411510000