Zprávy z MAS Nad Prahou o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Nad Prahou o.p.s.

Karta datailů MAS Nad Prahou o.p.s.Web: nadprahou.eu

Zprávy z MASek

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

11.6.2022 MAS Nad Prahou o.p.s.: Letní kempy zrušeny
Letní kempy MAS Nad Prahou 2022 jsou pro malý zájem zrušeny. Přihlášeným se omlouváme a děkujeme za pochopení.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

1.3.2022 MAS Nad Prahou o.p.s.: MAS plánuje vyhlášení 6. výzvy Programu rovzoje venkova
Místní akční skupina (MAS) Nad Prahou plánuje 14. 3. 2022 vyhlásit 6. Výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu je 11. 5. 2022. Znění Výzvy včetně všech jejích příloh zveřejníme na webových stránkách MAS. Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou jednotlivým zájemcům předány v rámci konzultací v kanceláři MAS (lze sjednat na telefonu 728 673 860) a dále na bezplatném semináři pro žadatele, který proběhne 4. dubna 2022 v...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

6.1.2022 MAS Nad Prahou o.p.s.: Fond cykloturistiky pro rok 2022 otevřen
MAS Nad Prahou vyhlašuje ke dni 1. 1. 2022 výzvu pro rok 2022 na podporu akcí v oblasti cykloturistiky. Cílem výzvy je podpora akcí, které přímo přispívají k rozvoji cykloturistiky v obcích MAS Nad Prahou. Může se jednat o pořádání jednorázových sportovních nebo společenských akcí, podporu kroužků a jiné systematické činnosti s dětmi a mládeží, podporu letních nebo příměstských táborů, přípravu, realizaci nebo obnovu značení cyklotras nebo turistických tras. Ve výzvě je...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

6.1.2022 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zveřejněn zápis z Valné hromady 2021
S výsledky hlasování o návrzích vzešlých z jednání Valné hromady MAS Nad Prahou, která se uskutečnila distančně v prosinci loňského roku, se můžete seznámit ve zveřejněném protokolu zde.  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

5.1.2022 MAS Nad Prahou o.p.s.: Nové prostory MAS v Líbeznicích
V tomto týdnu se rekonstrukce nových prostor ujala odborná firma. Do měsíce by mělo být hotovo, na jaře vám představíme nabídku nových služeb. Velký dík patří obci Obec Líbeznice za pomoc a trvalou přízeň.          

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

4.1.2022 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pomáháme vzniku nové základní školy
Dnes jsme zahájili dlouhodobou smluvní spolupráci se Svazkem obcí Pod Beckovem na přípravách vzniku nových základních škol v Bašti a v...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.1.2022 MAS Nad Prahou o.p.s.: MAS píše ombudsmanovi
Zdůvodnění chyb v žádostech o dotace z Programu MMR ČR nás přimělo k napsání veřejnému ochránci práv ČR. Obce Program Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 2019+ dlouhodobě kritizují pro především neprůhlednost hodnocení žádostí, k tomu se v loňském roce přidala nemožnost doplnit, resp. opravit žádost ve stadiu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti a neúměrně dlouhá doba hodnocení. MAS Nad Prahou si nechala vypracovat právní analýzu Výzvy a...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

1.1.2022 MAS Nad Prahou o.p.s.: PF 2022
Přejeme všem občanům regionu Nad Prahou úspěšný nový rok. Mějte po celý rok zdraví, lásku svých nejbližších, pohodu, radost, optimismus. Ať všechna vaše přání, sny a touhy dostanou...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

20.12.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Záznam jednání Valné hromady zveřejněn
Nejen pro ty, kteří se nemohli připojit k online jednání Valné hromady MAS Nad Prahou 16. 12. 2021, je k dispozici její záznam https://youtu.be/m3KH7R7CDQw .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.11.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Valná hromada se uskuteční 16. 12. online
Jednání Valné hromady MAS Nad Prahou 16. prosince od 16 hodin se uskuteční on-line. Partnerům budou podklady a odkaz k připojení zaslány 9. prosince, hlasování per rollam pak proběhne ve dnech 20. až 23. prosince. Zájemci o připojení z řad veřejnosti si mohou o odkaz požádat od 9. 12. na info@nadprahou.eu . Pozvánka zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

20.11.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Výzva k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ regionální produkt®
Jste řemeslník nebo výrobce potravinářských, přírodních či zemědělských produktů? Chcete se od konkurence odlišit značkou, která je zárukou kvality, místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého podílu ruční a duševní práce při výrobě? Do 24. listopadu 2021 máte možnost požádat o udělení značky POLABÍ regionální proudukt®. Bližší informace naleznete zde .  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

5.11.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Odpoledne plné kosmetického hýčkání
Kontaktní místo pro seniory Tulipán v Líbeznicích zve na pondělí 6. prosince 2021 od 14 do 19 hodin všechny seniory na odpoledne plné kosmetického hýčkání. Kosmetická péče a občerstvení je zdarma. Připraveno ve spolupráci s kosmetikou Mary Kay.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

13.10.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: V říjnu se MAS představí ve Zloníně
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 - 2021 do Zlonína. 

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

1.9.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: V září se MAS představí ve Vodochodech, Máslovicích a Klecanech
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 - 2021 do Vodochod (4. září), Máslovic (11. září) a Klecan (18. září). Projekt Tour Mezi řekami 2020 - 2021 je podpořen v rámci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.015_003/0008207 Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

11.8.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Tour Mezi řekami míří do Zdib
MAS Nad Prahou se představí 17. 8. 2021 ve Zdibech v rámci Dne (nejen) pro seniory.  .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: 100 % dotace na výsadbu listnatých/ovocných stromů
Výzva 4/2021 Národního programu životního prostředí navazuje na úspěšnou výzvu z loňského a letošního roku. Opět vám s renomovaným zahradním architektem a dendrologem Bc. Ondřejem Turkem nabízíme dodávku na klíč, od zpracování žádosti o dotaci, přes zajištění nákupu sazenic od regionálních zahradních školek až po podání žádosti o platbu. Vy si pouze vytipujete vhodné místo a zajistíte dobrovolníky pro výsadbu. O vše ostatní se postaráme my. Bližší informace zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

1.8.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Fotogalerie z Letních kempů
Jak probíhaly červencové Letní kempy Nad Prahou 2021 se můžete podívat v právě zveřejněných fotogaleriích zde. Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.7.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Schválení Koncepční části SCLLD
Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme obdrželi pozitivní zprávu. Byla schválena Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou pro období 2021 - 2027. Její plné znění naleznete zde. Zpracování Koncepční části SCLLD probíhalo v rámci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008206 Režijní zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.7.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Kontaktní místo pro seniory opět otevřeno
V Kontaktním místě (nejen) pro seniory Tulipán v Líbeznicích se na vás opět těší naše nová kolegyně každé pondělí a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 16.30 hodin. Můžete využít služeb bezplatné právní a psychosociální poradny. Bližší informace naleznete zde. Službu zajišťuje a financuje MAS Nad Prahou.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

19.6.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Tour Mezi řekami míří do Hovorčovic
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 - 2021 v sobotu 26. června do Hovorčovic. Bližší informace naleznete na Tour Mezi řekami 2020 - 2021

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

18.6.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Letní kempy Nad Prahou zdarma
Šest termínů, tři témata, dvě místa a milión zážitků. Letní kempy pro vaše děti zcela zdarma pořádá MAS Nad Prahou. Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace, kontaktní údaje a přihlášku naleznete na Letní kempy 2021  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.6.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Výroční zpráva společnosti zveřejněna
Na stránkách MAS Nad Prahou byly spolu s výroční zprávou zveřejněny účetní výkazy společnosti za uplynulý rok. 

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

1.6.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: MAS Nad Prahou podpoří cykloturistické akce
MAS Nad Prahou vyhlašuje ke dni 1. 6. 2021 výzvu pro rok 2021 na podporu akcí v oblasti cykloturistiky. Cílem výzvy je podpora akcí, které přímo přispívají k rozvoji cykloturistiky v obcích MAS Nad Prahou. Může se jednat o pořádání jednorázových sportovních nebo společenských akcí, podporu kroužků a jiné systematické činnosti s dětmi a mládeží, podporu letních nebo příměstských táborů, přípravu, realizaci nebo obnovu značení cyklotras nebo turistických tras. Ve výzvě je...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

19.5.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Tour Mezi řekami míří do Klíčan
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 - 2021 v sobotu 5. června do Klíčan. Bližší informace naleznete na Tour Mezi řekami 2020 - 2021

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.3.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Bezplatná telefonní linka pomoci opět v provozu
Vyvolává ve vás dnešní nelehká doba pocity strachu, nejistoty nebo osamění? MAS Nad Prahou vám nabízí bezplatnou telefonickou službu, kterou můžete využít, pokud si potřebujete popovídat. Naše terapeutka se vám bude věnovat v čase, na kterém se předem domluvíte. Anonymita je zaručena, stačí se zaregistrovat na telefonním čísle 602 221 544.  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.3.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Fotografická výzva
Fotíte rádi? Znáte ve své obci, ve svém městě nebo v blízkém okolí místo, o kterém jste přesvědčení, že by jeho fotografie mohla zaujmout jako pozvánka k návštěvě? Pamětihodnost, přírodní zajímavost, naučná stezka, sportoviště … Něco, co je u vás výjimečné, pro obec, město charakteristické? Právě vaše fotografie může být součástí nových elektronických i tištěných propagačních materiálů o regionu Nad Prahou. Vybrané fotografie odměníme.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.12.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Termín Valné hromady
Valná hromada MAS Nad Prahou se uskuteční v úterý 8. prosince 2020 od 16 hodin. Pokud to vládní opatření proti šíření koronaviru umožní, proběhne jednání prezenčně v budově ZŠ a ZUŠ Líbeznice Rondel na adrese Měšická 322. V případě přetrvávajícíh opatření jednání proběhne distančně. V předstihu bude partnerům MAS zaslán odkaz k přihlášení, prezentace a další podstatné dokumenty, přičemž hlasování o usneseních bude zahájeno následně korespondenční formou. Program a pozvánku naleznete zde

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.12.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Veřejné projednání návrhu Strategie CLLD 2021+
Závěry fokusních skupin byly zapracovány do návrhu cílů a opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Nad Prahou, dovolujeme si vás proto pozvat na veřejné projednání jejího návrhu v úterý 8. prosince 2020 od 16 hodině na platformě Zoom. Stačí se zaregistrovat na info@nadprahou.eu, zašleme vám jak odkaz k přihlášení, tak návrh Strategie.     

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

18.11.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Fokusní skupiny k projednání návrhu SCLLD 2021 - 2027
Byly zveřejněny termíny distančního jednání fokusních skupiny k projednání potřeb, rozvojového potenciálu, cílů a opatření pro následující oblasti: Sociální služby, Vzdělávání, Sport a Volnočasové aktivity, Zemědělství a lesnictví, Nezemědělské podnikání, Kultura a spolková činnost, Myslivost, rybáři, včelaři a chovatelé. Bližší informace naleznete zde .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

2.11.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Uzavření Kontaktního místa pro seniory
Kontaktní místo pro seniory je od 2. listopadu 2020 v souvislosti s vládními opatřeními proti koronavirové pandemii až do odvolání uzavřeno. V případě potřeby můžete volat na 602 221 544. Děkujeme za pochopení.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

25.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Spuštěno dotazování pro zjišťování potřeb v regionu Nad Prahou
Usilovně pracujeme na tvorbě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro období 2021 - 2027. Touto cestou chceme i vás, obyvatele regionu Nad Prahou, požádat o pomoc se zjišťováním potřeb v našem území. Vyplňte nám, prosíme, krátký dotazník. Čím více odpovědí dostaneme, tím přesnější bude zjištění problémů, které nás Nad Prahou trápí, a na které se můžeme v novém období zaměřit. Jako dárek za váš čas můžete získat jeden z regionálních produktů od Sirupy od Sejkorky a Dobrý...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

21.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Poradny po telefonu
Bezplatné poradny Kontaktního místa pro seniory Tulipán v Líbeznicích přecházejí do bezkontaktního režimu, rádi vám zprostředkujeme telefonický nebo e-mailový kontakt s odborníky. Volejte vy sami, nebo předejte telefonní číslo svým starším sousedům, rodičům, prarodičům. Společně to zvládneme.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

14.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Omezení provozu v souvislosti s koronavirem
Kancelář MAS a Regionální informační kancelář jsou až do odvolání uzavřeny. Kontaktní místo pro seniory poskytuje své služby omezeně v pondělí od 13 - 16 hodin, ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Kancelář MAS a Regionální informační kancelář jsou až do odvolání uzavřeny. V případě potřeby konzultací projektů a poskytnutých dotací volejte manažery programových rámců, více na Kontakt. Kontaktní místo pro seniory poskytuje své služby omezeně v pondělí od 13 - 16 hodin, ve čtvrtek od 9...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

13.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Otevíráme právní poradnu
Od 13. října každé úterý až do 15. prosince budete moct využít služeb bezplatné právní poradny v Kontaktním místě pro seniory Líbeznice. Vždy od 16 do 18 hodin, doporučujeme využít možnosti objednání na konkrétní čas.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

10.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Další termín Otevřeného golfového hřiště
V sobotu 10. října od 15 do 17 hodin si budete v Golf Club Yard Resort Předboj moct vyzkoušet golf. Ve spolupráci s YARD RESORT Předboj jsme aktuálně zařadili další termín.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: MAS Nad Prahou se představí ve Zloníně
V sobotu 3. října 2020 se v rámci Tour Mezi řekami 2020 - 2021 představí MAS Nad Prahou obyvatelům Zlonína. Přijďte si s námi popovídat na prezentační stánek za restauraci U Jezera od 10 do 15 hodin. Pro vaše děti bude zdarma k dispozici skákací hrad, popcorn a výtvarné dílny.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zrušení prezentace MAS ve Zloníně
Prezentace MAS Nad Prahou ve Zloníně v sobotu 3. října 2020 je zrušena z důvodu protikoronavirových opatření. Děkujeme za pochopení.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.9.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Psychosociální poradna 29. září
I když je v pondělí 28. 9. státní svátek, můžete volat a objednávat se do poradny 29. 9. Stále ještě jsou volné termíny. Další poradna bude až 20. října. Více informací Úvod  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

26.9.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Den otevřeného hřiště
Vyzkoušet si golf můžete v sobotu 26. září od 15 do 18 hodin v Golf Club Yard Resort Předboj. Ve spolupráci s zakládajícím partnerem MAS Nad Prahou společností YARD RESORT Předboj a Kontaktním místem pro seniory Líbeznice jsme pro vás připravili výuku hry. K dispozici zdarma bude hřiště, vybavení, trenéři i drobné občerstvení.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.9.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Otevíráme psychosociální poradnu
Kontaktní místo pro seniory v Líbeznicích od září otevírá psychosociální poradnu. Služby jsou určené jak pro seniory, tak pro širokou veřejnost nejen z Líbeznic, ale z celého regionu Nad Prahou a jsou poskytovány zdarma. Vyhledat pomoc není projev slabosti, ale odvahy se vypořádat s potížemi, které může život přinášet. Pro rezervaci konkrétního času volejte na 602 221 544.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

1.9.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: MAS Nad Prahou vyráží na tour od Vltavy k Labi
MAS Nad Prahou vyráží na tour od Vltavy k Labi. A začínáme v naší domovské obci, v Líbeznicích. Těšíme se na vás v sobotu 5. září od 14 do 18 hodin na Mírovém náměstí. Takže na Vinné slavnosti doražte i s dětmi.   Po zbytek letošního roku a celý příští rok budete potkávat žlutý stan MAS Nad Prahou v obcích regionu Nad Prahou v rámci příprav nového programového období 2021 - 2027. Představíme vám činnost naší místní akční skupiny a zabavíme při tom i vaše děti. Pro ně budou k...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

31.8.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Návštěvní doba Kontaktního místa pro seniory v Líbeznicích
Od 1. září 2020 je Kontaktní místo pro seniory v Líbeznicích otevřeno v pondělí od 13 do 16 hodin, v úterý od 9 do 16 hodin s polední pauzou od 12 do 13 hodin a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Bližší informace o nabízených službách naleznete na Kontaktní místo pro seniory .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

18.5.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele 3. Výzvy PRV
Uvolnění opatření nouzového stavu nám umožnilo připravit klasický seminář pro žadatele do 3. Výzvy MAS Nad Prahou z Programu rozvoje venkova. Počet přihlášených je limitován na 9 účastníků. Proto s přihlášením neváhejte. Bližší informace naleznete na https://mas-nad-prahou.webnode.cz/_files/200001019-c8e99c8e9c/SEMINAR_3%20VYZVA_PRV.pdf . Těšíme se na vás a vaše projekty.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.5.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele 7. Výzvy MAS IROP
Uvolnění opatření nouzového stavu nám umožnilo připravit klasický seminář pro žadatele do 7. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí na podporu rozvoje komunitních center. Počet přihlášených je limitován na 9 účastníků. Proto s přihlášením neváhejte. Více informací naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/ . Těšíme se na vás a vaše projekty.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

14.4.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: 7. Výzva MAS na rozvoj komunitních center
Byla otevřena Výzva č. 7 MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí na podporu rozvoje komunitních center byla otevřena. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/vyzvy/ .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

14.4.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: 3. Výzva MAS z Programu rozvoje venkova
Byla otevřena 3. Výzva MAS z Programu rozvoje venkova, která je zaměřena na rozvoj zemědělského podnikání, podporu nezemědělských činností a obnovu kulturních památek. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/program-rozvoje-venkova/vyzvy/ .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

1.4.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 7. Výzvy MAS Nad Prahou na rozvoj komunitních center
Po Velikonocích bude vyhlášena 7. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí na rozvoj komunitních center. Žádosti o podporu bude možné podávat od 14. dubna do 31. května 2020. Na projekty je alokováno 15 mil. Kč. Avízo výzvy naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/ .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

27.3.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Změny 6. Výzvy MAS IROP na školky a školy
Dovolujeme si vás informovat, že 6. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Formální i zájmové vzdělávání po celý život byla prodloužena do 31. května 2020. Zároveň byla navýšena alokace výzvy na 25 001 870 Kč. Text výzvy naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/vyzvy/ .  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

19.3.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 3. Výzvy Programu rozvoje venkova
Vedle pomoci potřebným připravujeme nové výzvy, abychom, až bude svět v pořádku, mohli rychle podpořit projekty zemědělců a podnikatelů. Záměry je možné i nyní konzultovat na dálku prostřednictví kontaktů uvedených v avízu. Kancelář MAS nadále zůstává uzavřená.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.3.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zveřejněny propozice Cyklistického mistrovství MAS Nad Prahou
Byly zveřejněny propozice 7. ročníku Cyklistického mistrovství MAS Nad Prahou, které se jede v neděli 24. května. Registrace do závodů budou spuštěny 15. března ve 20 hodin. Dětský závod http://www.xcobeckov.cz/…/XCO-Beckov-propozice-detske-MTB-%… , závod dospělých http://www.xcobeckov.cz/…/…/03/XCO-Beckov-propozice-2020.pdf

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.2.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Prodloužení 6. Výzvy MAS
Dovolujeme si vás informovat, že 6. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Formální i zájmové vzdělávání po celý život byla prodloužena  do 31. března 2020. Zároveň projednáváme s ŘO IROP navýšení alokace na 25 mil. Kč.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.12.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášena výzva na podporu výstavby školek a škol v regionu
Dne 11. prosince 2020 byla vyhlášena výzva č. 6 MAS Nad Prahou-IROP-Formální a zájmové vzdělávání po celý život. Text výzvy včetně příloh s kritérii hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti i věcného hodnocení naleznete zde. Seminář pro potenciální žadatele se uskuteční 15. ledna 2020. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

27.11.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Termín Valné hromady MAS Nad Prahou
Valná hromada MAS Nad Prahou se uskuteční ve středu 11. prosince 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Líbeznicích. Pozvánka s definitním programem a podklady budou partnerům MAS Nad Prahou zaslány nejpozději 3. prosince 2019. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

4.11.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro potenciální žadatele o investice do sociálních podniků
MAS Nad Prahou srdečně zve všechny potenciální žadatele o podporu vzniku nového nebo rozšíření stávajícího sociálního podniiku na seminář k vyhlášené výzvě na podporu investic do sociální ekonomiky. Seminář se uskuteční 4. listopadu 2019. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

17.10.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Připravujeme výzvu na podporu investic do škol a školek
MAS Nad Prahou začala spolu s ŘO IROP projednávat vyhlášení Výzvy č. 6 MAS Nad Prahou - IROP - Formální i zájmové vzdělávání po celý život. Ve výzvě bude k dispozici skoro 20 miliónů korun na podporu vzniku nových nebo rekonstrukce a přístavby stávajících škol a školek, dětských skupin, dalších forem zařízení pro předškolní výchovu i míst neformálního vzdělávání. Její vyhlášení očekáváme začátkem prosince 2019. Více informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

17.10.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Investiční podpora sociálního podnikání
MAS Nad Prahou vyhlásila výzvu na podporu vzniku nových a rozšiřování stávajících sociálních podniků. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

16.10.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Výtvarná soutěž pro žáky základních a středních škol
MAS Nad Prahou při příležitosti oslav událostí 17. listopadu 1989 vyhlašuje výtvarnou a grafickou soutěž v malbě a kresbě pro žáky základních a středních škol na téma "30 let svobody a demokracie". Bližší informace naleznete zde. 

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

26.9.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele z výzvy Sociální a komunitní služby na dosah
Ve čtvrtek 26. září 2019 se od 10 hodin v zasedací místnosti MAS Nad Prahou o.p.s. na adrese Mělnická 275, Líbeznice, uskuteční seminář pro žadatele, kteří připravují žádost o podporu do 7. Výzva MAS Nad Prahou - OPZ - Sociální a komunitní služby na dosah. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Připravujeme novou výzvu IROP
MAS Nad Prahou připravila pro žadatele o podporu investic do sociálních podniků 15 miliónů pro podzimní výzvu. Více na Aktuální informace pro žadatele

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Prezentace ze semináře pro žadatele IROP
Na webové stránky MAS Nad Prahou byla vložena prezentace ze seminářů pro žadatele ve Výzvě č. 4 MAS Nad Prahou - IROP - Na kole do zaměstnání, škol a za službami. Prezentaci naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zrušené konzultace IROP
Omlouváme se všem žadatelům, ale až do konce srpna jsou zrušené konzultační hodiny manažerky programového rámce IROP ing. Ivy Cucové. Své projekty můžete konzultovat telefonicky s ing. Karlem Novákem, 728 673 860. Děkujeme za pochopení.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

26.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášena 4. Výzva IROP na chodníky a cyklostezky
MAS Nad Prahou právě obdržela ověření 4. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Na kole do zaměstnání, škol a za službami od Řídícího orgánu IROP a tak byla výzva s jednodenním zpožděním vyhlášena. Text výzvy spolu s  kritérii hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení naleznete zde. Pro potenciální žadatele se uskuteční seminář 8. srpna 2019 od 9 hodin v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice. Více informací zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

25.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 4. Výzvy MAS z IROP
Dne 25. 7. 2019 bude vyhlášena 4. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Na kole do zaměstnání, škol a za službami. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

15.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele z 6. Výzvy OPZ
V pondělí 15. července 2019 od 10 hodin se v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice (přízemí, vchod ze staveniště), uskuteční seminář pro potenciální žadatele z 6. Výzvy MAS Nad Prahou - OPZ - Prostor pro rodinu, zájmy i práci, která je připravena na podporu dětských skupin, zařízení pro zajištění péče o děti mimo školní vyučování, příměstské tábory, doprovody dětí na kroužky apod. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

11.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele o podporu rozvoje komunitních center
Ve čtvrtek 11. července 2019 od 9 hodin se v zasedací místnosti MAS Nad Prahou (Mělnická 275, Líbeznice, přízemí) uskuteční seminář pro žadatele o podporu rozvoje komunitních center. Pokud nemáte připravený projekt a žádost do 3. Výzvy MAS Nad Prahou, která končí 30. července 2019, nevadí, můžete se zeptat, jak nejlépe dopracovat projekt a připravit žádost do plánované podzimní výzvy. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

2.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Očekávaná výzva na podporu prorodinných opatření bude vyhlášena začátkem července
V úterý 2. července 2019 v 15 hodin bude vyhlášena výzva na podporu prorodinných opatření. Žádosti bude možné podávat do 3. září 2019 do 12 hodin. Blizší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.6.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo výzvy na podporu prorodinných opatření
Očekáváme schválení a vyhlášení 6. Výzvy OPZ MAS Nad Prahou Prostor pro rodinu, zájmy i práci. Sledujte aktuální informace, kde budou zveřejněny upřesňující informace i pozvánka na seminář pro potenciální žadatele. 

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

28.5.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele výzvy č. 4 Sociální a komunitní služby na dosah
Dovolujeme si vás pozvat na seminář k výzvě č. 4 MAS Nad Prahou z Operačního programu zaměstnanost Sociální a komunitní služby na dosah, který se koná z důvodu avizované modifikace výzvy v úterý 28. května 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice (přízemí).

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.5.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášena výzva na rozvoj komunitních center
Byla vyhlášena 3. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Místa pro setkávání a řešení krizí. Od 22. května 2019 do 30. 7. 2019 je možné podávat žádost o dotaci na rozvoj komunitních center v regionu Nad Prahou. Text výzvy včetně kritérií pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení naleznete zde. O termínu semináře pro žadatele vás budeme informovat.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

25.4.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Prodloužení lhůty pro podání žádostí o podporu
U výzvy MAS Nad Prahou o.p.s. Sociální a komunitní služby na dosah  837/03_16_047/CLLD_16_02_003 došlo k prodloužení data příjmů žádostí o podporu do 18.06.2019.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

18.3.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele ve výzvě Sociální a komunitní služby na dosah
Z technických důvodů nebyla výzva Sociální a komunitní služby na dosah zveřejněna jak bylo avizováno dne 28.02. 2019, ale až 6.03. 2019, za to s navýšenou alokací 6,165 mil. Kč. Přijďte na seminář, ať víte, na co všechno můžete žádat finanční prostředky.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

11.2.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 4. výzvy z Operačního programu zaměstnanost
Dne 11. 2. 2019 bylo zveřejněno avízo připravované 4. výzvy MAS Nad Prahou o.p.s z programového rámce  OPZ. – Sociální a komunitní služby na dosah. Předpokládané vyhlášení výzvy dne 28.02. 2019 a ukončení příjmů žádostí dne 18.04. 2019. Bližší informace naleznete na  https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/aktualni-informace-pro-zadatele/

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

30.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář k aktuální výzvě PRV
V úterý 5. 2. 2019 proběhne pro potenciální žadatele seminář týkající se 2. Výzvy PRV.  Bližší informace naleznete na http://files.mas-nad-prahou.webnode.cz/200000817-16aee17b20/PRV_SEMINAR_2%20VYZVA_PRV.pdf

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele
V úterý 29. 1. 2019 proběhnou pro potenciální žadatele o podporu v rámci Výzvy č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvy č 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život semináře. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/ .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Prezentace ze seminářů k Výzvám MAS Nad Prahou - IROP
Prezentace k uskutečněným seminářům k Výzvě č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvě č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život jsou dostupné na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

15.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Setkání Pracovních skupin projektu Komunitního plánu sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou
Ve dnech 16. a 17. ledna se uskuteční schůzky zástupců pracovních skupin projektu Komunitního plánu sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou. Pozvánky s místy a časy konání naleznete na  https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/pracovni-skupiny/ . Pracovní skupiny jsou otevřenou platformou, rádi přivítáme každého, kdo má k danému tématu co říct. Těšíme se na vás. Přivítáme, pokud nám svou účast potvrdíte mailem na kpss.libe@nadprahou.eu.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na fokusní skupinu Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Patříte do skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a žijete na území obcí Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín? Rádi vás přivítáme na moderované diskuzi ve středu 9. ledna 2019 od...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na fokusní skupinu Zdravotně postižení
Máte zdravotní hendikep nebo pečujete o osobu se zdravotním postižením a žijete na území obcí Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín? Rádi vás přivítáme na moderované diskuzi ve středu 9...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na fokusní skupinu Rodina a děti
Máte děti a žijete na území obcí Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín? Rádi vás přivítáme na moderované diskuzi v úterý 8. ledna 2019 od 14 hodin v Restauraci Opera v Dolínku, kde...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na fokusní skupinu Senioři
Je vám více než 65 let a žijete na území obcí Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín? Rádi vás přivítáme na moderované diskuzi v úterý 8. ledna 2019 od 10 hodin na Obecním úřadě...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 2. Výzvy MAS Nad Prahou z Programu rozvoje venkova
Dnes bylo na stránkách zveřejněno Avízo 2. Výzvy MAS Nad Prahou z Programu rozvoje venkova. Vyhlášení výzvy předpokládáme 21. ledna 2019, ukončení příjmu žádostí 28. února 2019. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

5.12.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Adventní víkend nad Prahou
Byly zveřejněny fotografie z Vánočních trhů v Líbeznicích, kde se prezentovala MAS Nad Prahou a oceněné práce výtvarné a grafické soutěže vyhlášené u příležitosti Adventního víkendu nad Prahou. Podívat se můžete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

5.12.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo výzev z Programového rámce IROP
V pátek 14. 12.  2018 budou vyhlášeny Výzva č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzva č 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.12.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro příjemce 1. výzva OP Z
Dovolujeme si Vás informovat o konání Semináře pro příjemce v rámci 1.Výzvy MAS Nad Prahou OP Z – Sociální a komunitní služby na dosah 5/1, 524/03_16_047/CLLD_16_02_003. Seminář se bude konat dne 6.12.2018 od 18 hod. v zasedací místnosti MAS Nad Prahou OP Z , Mělnická 275, Líbeznice.  Bližší informace naleznete zde.  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.11.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Aktuální vydání Zpravodaje MAS Nad Prahou
Na stránkách MAS Nad Prahou bylo zveřejněno aktuální vydání Zpravodaje. Ten si můžete stáhnout zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele v rámci výzvy Podpora sociální ekonomiky
Dovolujeme si Vás informovat o konání Semináře pro žadatele v rámci Výzvy MAS Podpora sociální ekonomiky 6/1. Seminář se bude konat dne 29.10. 2018 od 10, 00 hod. v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275. Program: Představení výzvy a oblastí podpory Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS stanovenými pro realizaci projektů, které je nutné zohlednit při zpracování žádosti o podporu Proces hodnocení a výběru projektů ISKP 2014+ Všechny zájemce žádáme o potvrzení...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zveřejněn zápis z 6. Řídícího výboru MAP Kralupy nad Vltavou
Byl zveřejněn zápis z 6. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralupy nad Vltavou včetně nového jednacího řádu. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

27.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zveřejněn zápis z jednání ŘV MAP Neratovice
Na webu MAS Nad Prahou byl zveřejněn zápis a nový jednací řád schválený na VI. jednání Řídícího výboru projektu MAP I ORP Neratovice dne 16. 10. 2018. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-neratovice/ridici-vybor/ .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

27.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Projekt MAP v Brandýsku bude pokračovat
V ORP Brandýs nad Labem - Střední Polabí bude pokračovat projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. MAS Střední Polabí se podařilo získat souhlasy 80 % mateřských a základních škol v území se zapojením do projektu a splnila tak podmínku pro podání žádosti o podporu projektu na MŠMT. Je tak nástupcem města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, které realizovalo projekt MAP I.  Bližší informace jsme zveřejnili na...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

23.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Schválen aktualizovaný Strategický rámec MAP ORP Kralupy nad Vltavou
Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralupy nad Vltavou schválil na svém zasedání 23. 10. 2018 aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP ORP Kralupy nad Vltavou. Celé znění si můžete stáhnout zde http://files.mas-nad-prahou.webnode.cz/200000766-dbf3edcf51/MAP_KRA_SR_%C5%99%C3%ADjen_2018.pdf  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

16.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Výtvarná a grafická soutěž k regionálnímu výrobku Nad Prahou
MAS Nad Prahou vyhlásila výtvarnou a grafickou soutěž z podpoře regionálních výrobků na území MAS Nad Prahou pro žáky základních, středních škol a gymnázií. Bližší informace naleznete na Výtvarná a grafická soutěž.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

16.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Schválen aktualizovaný Strategický rámec MAP ORP Neratovice
Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Neratovice schválil na svém zasedání 16. 10. 2018 aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP ORP Neratovice. Celé znění si můžete stáhnout zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: 3. výzva MAS Nad Prahou na podporu sociální ekonomiky
Právě byla zveřejněna 3. výzva MAS Nad Prahou z programového rámce OP Z na podporu sociální ekonomiky. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/vyzvy/ .  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

10.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 3. výzvy z Operačního programu Zaměstnanost
10.10. 2018 bylo zveřejněno AVÍZO připravované výzvy MAS Nad Prahou z programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Výzva bude zaměřena na vznik a rozvoj sociálních a podnikatelských aktivit (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Opatření si klade za cíl zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených skupin obyvatel a poskytnout určité znevýhodněné cílové skupině obyvatel možnost zaměstnání a uplatnění. Podporovány budou aktivity provozování sociálního podniku,...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

24.9.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na Pracovní skupinu projektu Komunitního plánování sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou
Na stránku https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/pracovni-skupiny/ byla vložena pozvánka na Pracovní skupinu, která se koná v pondělí 24. 9. 2018 od 18 hodin v ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322 (budova Rondel). Pozvánka

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

13.9.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zveřejněna prezentace ze Semináře OP Z
Na stránce https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/aktualni-informace-pro-zadatele/ byla zveřejněna prezentace ze semináře pro žadatele v rámci Výzvy MAS Prostor pro rodinu, zájmy i práce 7/1.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

14.8.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo další výzvy z Operačního programu zaměstnanost
14. srpna 2018 bylo zveřejněno avízo připravované výzvy MAS Nad Prahou z programového rámce Operačního programu zaměstnanost. Výzva bude zaměřena na vytvoření dostatečných možností na umístnění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnily rodičům rychlé zapojení na trhu práce. Podporovány budou zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory,...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zápis z poslední Valné hromady MAS
Na stránkách MAS Nad Prahou byl zveřejněn zápis z poslední Valné hromady MAS Nad Prahou o.p.s., která se uskutečnila 31. 7. 2018 viz http://files.mas-nad-prahou.webnode.cz/200000708-dd0dbde0a8/MAS_VH_z%C3%A1pis_31_7_2018.pdf