CZ-NACE - Těžba ropy

[0610] Těžba ropy

Zahrnuje:
- těžbu surové ropy

Zahrnuje také:
- těžbu živičných nebo naftonosných břidlic a písků
- získávání surové ropy z živičných břidlic (živičného lupku) a písků
- postupy k dosažení surové ropy: dekantaci, odsolování, dehydrataci, stabilizaci atd.

Nezahrnuje:
- podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu (09.10)
- průzkum ropy a plynu (09.10)
- výrobu rafinovaných ropných produktů (19.20)
- získávání zkapalněného topného plynu z rafinace ropy (19.20)
- provoz ropovodů (49.50)