CZ-NACE - Těžba zemního plynu

[0620] Těžba zemního plynu

Zahrnuje:
- výrobu surových plynných uhlovodíků (zemního plynu)
- získávání kondenzátu
- dehydrataci (vyčerpání) a separování kapalných frakcí uhlovodíku
- odsířování plynu

Zahrnuje také:
- získávání uhlovodíků zkapalňováním nebo pyrolýzou

Nezahrnuje:
- podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu (09.10)
- průzkum ropy a plynu (09.10)
- získávání zkapalněného topného plynu z rafinace ropy (19.20)
- výrobu průmyslových plynů (20.11)
- provoz ropovodů (49.50)