CZ-NACE - Těžba a úprava železných rud

[0710] Těžba a úprava železných rud

Zahrnuje:
- těžbu rud vysoce hodnocenou zejména pro obsah železa
- mechanickou úpravu a aglomeraci železných rud

Nezahrnuje:
- těžbu a úpravu pyritů a pyrhotinu (kromě pražení) (08.91)