CZ-NACE - Těžba a úprava uranových a thoriových rud

[0721] Těžba a úprava uranových a thoriových rud

Zahrnuje:
- těžbu rud zejména vysoce hodnocených pro obsah uranu a thoria: smolince atd.
- koncentraci těchto rud
- výrobu (zpracování) nečistého uranového koncentrátu

Nezahrnuje:
- obohacení uranových a thoriových rud (20.13)
- výrobu uranu ze smolince nebo jiných rud (24.46)
- tavení a rafinaci uranu (24.46)