CZ-NACE - Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

[0990] Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

Zahrnuje:
- služby prováděné na základě smlouvy nebo dohody, které slouží podpoře těžebních činností uvedených v oddílech 05, 07 a 08:
- průzkumné práce, např. obvyklé průzkumné metody, jako vrtání vrtných jader a geologické monitorování v oblasti slibující výtěžnost
- odvodňování a čerpání prováděné na základě smlouvy nebo dohody
- provádění zkušebních a průzkumných vrtů

Nezahrnuje:
- provozování dolů a lomů prováděné na základě smlouvy nebo dohody (oddíly 05, 07 nebo 08)
- odborné opravy těžebních strojů (33.12)
- služby geofyzikálního průzkumu, nebo na základě smlouvy nebo dohody (71.12)