CZ-NACE - Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání