CZ-NACE - Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

[7220] Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

Zahrnuje:
- výzkum a vývoj v oblasti společenských (sociálních) věd
- výzkum a vývoj v oblasti humanitních věd
- interdisciplinární výzkum a vývoj, převážně v oblasti sociálních a humanitních věd

Patří sem zejména výzkum a experimentální vývoj v oblasti: ekonomie, práva, psychologie, sociologie, filozofie, náboženství, historie, lingvistiky a jazyků, literatury, pedagogiky, umění atd.

Nezahrnuje:
- průzkum trhu (73.20)