CZ-NACE - Sekundární všeobecné vzdělávání

[8531] Sekundární všeobecné vzdělávání

Tato třída zahrnuje poskytování takového druhu vzdělávání, které dává základy pro celoživotní učení a rozvoj člověka a které umožňuje další vzdělávání. Jednotky klasifikované v této třídě poskytují programy, které jsou obvykle předmětově zaměřeny a vedeny odbornými učiteli; častěji je zaměstnáno více učitelů, kteří poskytují výuku ve své oblasti specializace.

Výuka, s níž se začíná na tomto stupni a která se soustředí na určité předměty, může mít již určitý vliv na profesní orientaci žáků. Výukové programy jsou určeny k tomu, aby studenti buď získali kvalifikaci pro své povolání, nebo byli připraveni na vyšší vzdělávání technického či jiného zaměření nebo bez jakékoliv specializace.

Zahrnuje:
- nižší sekundární všeobecné vzdělávání odpovídající v podstatě povinné školní docházce
- vyšší sekundární všeobecné vzdělávání v zásadě umožňující postsekundární vzdělávání