CZ-NACE - Sekundární vzdělávání

[853] Sekundární vzdělávání

Tato skupina zahrnuje poskytování sekundárního všeobecného a sekundárního odborného vzdělávání.

Nezahrnuje:
- vzdělávání dospělých, jak je definováno ve skupině 85.5