CZ-NACE - Umělecká tvorba

[9003] Umělecká tvorba

Zahrnuje:
- činnosti jednotlivých umělců jako sochařů, malířů, kreslířů, rytců, grafiků atd.
- činnosti jednotlivých spisovatelů všech žánrů, vč. fikcí, technického psaní atd.
- činnosti nezávislých novinářů
- restaurování uměleckých děl, např. obrazů

Nezahrnuje:
- výrobu kamenných soch, které nejsou uměleckými originály (23.70)
- restaurování varhan a jiných hudebních nástrojů, které mají historickou hodnotu (33.19)
- produkci a postprodukci filmů a videozáznamů (59.11, 59.12)
- restaurování nábytku (kromě restaurování nábytku muzejního typu) (95.24)