CZ-NACE - Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu